Scorer dårligere enn før i passasjerundersøkelse: Gir ros til ett togselskap