Bygge boligfelt på 34 mål matjord? Nå er innstillingen klar