Den offisielle valgdagen for årets Kommune- og fylkestingsvalg er mandag 11. september.

I Rennebu er det verdt å merke seg visse endringer i forhold til tidligere valg, både når det gjelder når og hvor du kan stemme.

Dersom du ønsker å avlegge stemme i grenda du bor, er det viktig å merke seg at det skjer uka før selve valgdagen.

På valgdagen er det ett valglokale for alle innbyggerne i Rennebu, og det er kultursalen i Rennebuhallen.

For første gang er det anledning til å avgi sin forhåndsstemme flere steder i kommunen, og det kan du gjøre på følgende steder.

Servicetorget ved kommunehuset

  • 21. august - 8. september

  • Tirsdag 5. september

Joker Nerskogen

Mandag 4. september

Hurundstuggu – Voll

Onsdag 6. september

Innset samfunnshus

Torsdag 7. september

Stemmelokale for hele bygda

På selve valgdagen, er det kun mulig å utføre sin borgerplikt i kultursalen på Berkåk.

– Dette blir altså valglokalet for hele bygda på selve valgdagen, dette er også første gang med en slik ordning, opplyser leder for Servicetorget, Janne Havdal Nordbø.

Hjemmstemming - ta kontakt!

Også for de som av ulike årsaker ikke har anledning til å oppsøke stemmelokalet, finne det en løsning.

– Alle skal ha mulighet til å stemme ved valget, så Rennebu kommune tilbyr hjemmestemming for denne gruppen. Da kommer to personer hjem til deg med stemmesedler og valgurne. Fristen for å benytte seg av denne ordningen er satt til onsdag 6. september, men vi vil gjerne bli varslet om dette så raskt som mulig, sier Havdal Nordbø.

Mange forhåndsstemmer

Havdal Nordbø opplyser at hjemmebesøket først og fremst skjer torsdag 7. og fredag 8. september.

Hun opplyser at det så langt har vært et jevnt sig av folk som har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme.

– Før selve valgdagen har 263 personer i Rennebu utført sin borgerplikt, og erfaringen tilsier at dette antallet vil øke dess nærmere valgdagen vi kommer, sier Havdal Nordbø nøyaktig en uke før valget.

Nærmere informasjon om gjennomføringen av årets valg i Rennebu finner du på kommunens hjemmeside.