Fallviltgruppa sa opp på dagen, politiet måtte ta seg av døende elg

foto