Advarer om stort arbeidspress og krise. Frykter å miste flere leger