Helium er en edelgass som det finnes begrenset med på jorden, og vi trenger den til viktige oppgaver innen helse og industri.

Kommer vi dit at vi må vi fremstille gassen kjemisk er dette en særdeles miljøskadelig prosess, opplyser Ketil Jacobsen, leder i 17. mai-komiteen i Oppdal.

- Dessuten er det jo slik at mange av ballongene som kjøpes 17. mai til slutt havner ute i naturen og det fører til forsøpling av nærmiljøet.

Jacobsen understreker at dette er en oppfordring som ikke er tatt opp i 17. mai-komiteen, men at han tidligere har tatt opp temaet i kommunestyret.

- Skal vi forby heliumsballonger må vi endre politivedtektene, og det er ikke gjort i en håndvending. Derfor vil jeg heller oppfordre folk om å ikke kjøpe ballonger og heller ikke selge dem, slik at vi både sparer på den dyrebare gassen, samtidig som vi sparer nærmiljøet for mer forsøpling, oppfordrer Ketil Jacobsen.