Som tidligere omtalt i Opdalingen vil NGU i fire år fremover holde oppsyn med et skredutsatt område i Drivdalen for å lære mer om skred. Her tas det i bruk både droner, fastmontert kamera som tar tre til fem bilder per dag og bakkebasert laserskanning.

–Ved slik laserskanning kan vi utføre detaljerte analyser, samt utføre periodiske bevegelsesmålinger av ustabile fjellpartier og områder med steinsprang, forklarer forsker Gro Sandøy i NGU.

Kamera er montert

Hun forteller at feltarbeidet ble utført for to uker siden med kameramontering og laserskanning.

Bakkebasert laserskanning er en fjernmålingsteknikk som gir tredimensjonale høyoppløselige topografiske kart, der disse 3D-modellene kan brukes innen skredkartlegging.

Som en del av undersøkelsene ønsker NGU å få vite mest mulig om det som har skjedd av ras på dette stedet.

Trenger hjelp fra lokale

Nå ber derfor Sandøy om hjelp fra lokalkjente.

–Vi ønsker tips fra folk som vet noe om skredhistorikken på denne lokaliteten, sier Sandøy, og hun tenker da spesielt på den nyeste hendelsen som vises godt på bildet, og som er markert med rødt.

Tips kan sendes til Opdalingen, redaksjon@opdalingen.no, som vil videreformidle alle tips til NGU.