Ja til snøscooterløype

Fagansvarlig for miljø i Oppdal kommune, Eli Grete Nisja, presenterte områdene hvor det kan bli aktuelt å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter. Foto: Fredrik B. Lange