Totalt var det 79 søkere på de to naturveilederstillingene og det ti av kandidatene var inne til intervju.

- Vi gleder oss til å få Heidi Vognild og Are Endal Rognes på plass på Hjerkinn. Tidspunkt for oppstart er enda ikke avklart, men de vil sannsynligvis være på plass i januar/februar 2018, sier Raymond Sørensen, daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord i en pressemelding.

Heidi Vognild (41) har hovedfag i biologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Heidi jobber for tiden som lærer og er engasjert på flere fronter. Hun er oppvokst i Oppdal og nå bosatt i Lesja, og kjenner dermed godt til både Dovrefjell og villrein.

Are Endal Rognes (29) har mastergrad i naturforvaltning. Are jobber for tiden som miljøkontrollør. Han har erfaring som fjelloppsyn og er interessert i bla. jakt, fiske og friluftsliv. Han kommer fra Støren og er nå bosatt i Oppdal.

Sentrale arbeidsoppgaver for de to naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper, skriver villrein.no på sine nettsider.