Nestleder i Høyres gruppe i Trøndelag, Henrik Kierulf, vil neste uke stille følgende spørsmål om trafikksikkerheten i Oppdal i fylkesutvalgsmøtet

Hvordan samhandle bedre for å øke trafikksikkerheten?

Mange kommuner gjør mye for å sørge for god trafikksikkerhet og satser mye på å legge til rette for trygge skoleveger og ønsker at flere skal gå/sykle til skolen.

I eksempelvis Oppdal har man satset spesielt på en 2 km-grense rundt skolene hvor man har hatt størst fokus. Kommunen har gjennom aksjon skolevegmidler gjennomført mange tiltak på kommunale veger i sentrum.

Kommunenes trafikksikkerhetsutvalg og saksbehandlere i kommunene spiller inn viktige tiltak for å sikre skolevei, men opplever at trafikksikkerhetstiltak langs viktige skoleveger som fotgjengerfelt, gangveier og belysning er vanskelige å få gjennomført.

Blant annet i Oppdal er det flere veistrekninger som mangler tiltak for å sikre trygg skolevei og med det øke livskvaliteten for skolebarn.

I nye Trøndelag må trafikksikkerhet ha stor oppmerksomhet. Hvordan kan kommuner, fylkeskommuner og stat samhandle bedre for å få fortgang på trafikksikkerhetstiltak?

Kierulf stiller spørsmålet og bruker Oppdal som eksempel fordi man her har både utfordringer og erfaringer med trafikksikkerhetstiltak.

- Kommunens trafikksikkerhetsutvalg og saksbehandlere i kommunen spiller inn viktige tiltak for å sikre skolevei, men tilsynelatende tar det dager og år før noe skjer. Det er frustrerende for kommunen og lokale politikere at saker og tiltak ser ut til å stoppe ved statens vegvesen, uttaler varaordfører og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg (H) til Opdalingen.

- Eksempelvis har vi i Oppdal skolebarn som har E6 ved Fagerhaug som skolevei. Her venter små barn på veiskulderen på at skolebussen skal komme. Her finnes det verken fotgjengerfelt eller gangvei, forteller Dalseg.

- Oppdal kommune har brukt mye tid og penger til å gjøre flere trafikksikkerhetsprosjekt gryteklare for de som faktisk er ansvarlig for utbedringene, men viktige prosjekt blir nedprioritert eller rett og slett ignorert, og slik kan vi ikke ha det, mener Dalseg.

- Oppdal kommune gjør mye bra arbeid, men så gjøre det ikke nok videre i systemet, mener Henrik Kierulf.

- Her må vi finne en måte å samhandle slik at viktige prosjekter blir gjennomført og at enkelte instanser ikke blir oppfattet som flaskehalser i arbeidet.

Kierulf har nevnt flere prosjekter som lar vente på seg i Oppdal:

• Belysning langs Gamle kongeveg fra Slepphaugråket til RV 70, men også videre utover langs RV 70 til Fjellvang. Her er det flere fotgjengerfelt uten belysning. Denne gang- og sykkelvegen er skolevegen for mange elever.

• Etablere flere gang - og sykkelveger for å unngå sikringskjøring av skoleelever. Dette vil påvirke livskvaliteten til elevene slik at de kan gå/sykle trygt til skolen, mer miljøvennlig, samt at kommunen vil spare mye på grunn av skyssutgifter.

1. Vikavegen/Fv513, fra Soleivegen  – avkjøringen ved Hestesportsenter

2. Nerskogsvegen fra RV 70 (Midtbygda skole og barnehage) og til Klettgjerde.

3. Fra krysset Aunevegen – Gamle Kongeveg til Krysset Gamle Kongeveg – RV 70.

- Det blir spennende å se hva man får av svar, hva som kan gjøres for å få fortgang på trafikksikkerhetstiltak og hvordan kan samhandlingen bli bedre, uttaler Dalseg.