Sammen med fire andre er Nasjonalparken Næringshage AS flyttet opp i øverste nivå i det nasjonale næringshageprogrammet.

Siva, Selskapet for Industrivekst, er et norsk statsforetak underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og som skal bidra til etablering og utvikling av regionbaserte innovasjonsselskap over hele landet.

Nasjonalparken Næringshage er en av rundt 100 innovasjonsselskap som Siva er medeier i.

Næringshageprogrammet er en nasjonal ordning som skal bidra til økt verdiskapning gjennom å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, fortrinnsvis i distriktene. Programmet skal også legge til rette for bedriftsetableringer, samt videreutvikling og vekst i etablerte bedrifter.

Siva har inndelt landets næringshager i tre nivå, der næringshagen for Oppdal og Rennebu, Nasjonalparken Næringshage, har vært på nivå 2. I den reviderte modellen er det nå fire nivå.

Flyttet opp på øverste nivå

– Fra og med andre halvår 2018 er Nasjonalparken Næringshage flyttet opp på øverste nivå, sammen med fire andre næringshager i landet, forteller Tina Lihaug Selbæk fornøyd.

Hun forteller at nivåplassering er basert på en rekke kriterier for verdiskapning, måloppnåelse og framtidig potensial. Dermed er Nasjonalparken Næringshage plassert på samme nivå som de største næringshagene.

–Det betyr at årlig tilskudd fra Siva øker fra 1,65 millioner kroner til 2,5 millioner, forteller Selbæk.

Selbæk er rask til å understreke at tilskuddet fra Siva ikke går til drift av næringshagen, men benyttes til å gi rabatterte tjenester til bedrifter.

Spesiell forretningsmodell

Selbæk forstår at det kan være vanskelig å forklare hvilken rolle næringshagen har og hvordan det fungerer, der mange også blander sammen næringsforeningen og næringshagen.

–Næringsforeningen er en interesseorganisasjon, mens vi jobber på oppdrag for næringslivet, forklarer hun.

–Det er jo en litt merkelig forretningsmodell, men vi er like sårbare som en hvilken som helst konsulentbedrift.

–Vi er avhengig av oppdrag fra bedrifter og det offentlige, og prosjekter vi starter opp selv, og vi må levere for å få ut tilskuddet.

Hun forteller at det er en vesentlig overgang fra et offentlig drevet næringsselskap slik det var tidligere, til et selskap der det kreves mer enn 50 prosent privat eierskap.

–Vi tilbyr ulike utviklingstjenester til en subsidiert pris, forteller Selbæk.

Hun forteller at dette kan være bedrifter som ønsker en sparringpartner i oppstart av utviklingsprosjekter, eller bistand til å finne og søke om tilskuddsmidler og kapital til innovasjonsprosjekter.

–Vi har oversikt via en portal over alle typer tilskuddsordninger som det kan søkes på, der vi kan finne relevante steder for å søke om tilskudd, i tillegg til at vi er god på å beskrive prosjekter som grunnlag for tilskuddssøknader.

Hun forteller at næringshagen også kan bistå med søknader til SkatteFUNN fra Forskningsrådet. Dette er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling, der små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Nyetablerere

– Når noen trenger bistand ved nyetablering, er det som oftest kommunen de først tar kontakt med, forteller Selbæk.

–Da blir de som regel henvist til oss, som kan tilby inntil fire timer veiledning, som etter avtale betales av kommunene.

Hun forteller at næringshagen også arrangerer etablererkurs, og kan bistå etablerte bedrifter som vil starte opp noe nytt.

Selbæk forteller at de også driver med oppsøkende virksom, i samarbeid med kommunene.

–Vi arrangerer bedriftsbesøk sammen med ordfører og rådmann i begge kommunene, der vi benytter anledningen til å fortelle hva vi kan tilby.

Selbæk forteller at de har mer enn nok av prosjekter.

Med to nyansettelser vil næringshagen ha ni ansatte fra 1. august.

Innovasjonssenteret

Selbæk snakker varmt om det planlagte innovasjonssenteret i sentrum, som hun mener vil ha stor betydning for hele regionen.

–Dette vil bli et senter for kompetanse og utvikling, sier hun begeistret.

Selbæk mener det er viktig å skape en attraksjon og en opplevelse med et stort nok faglig miljø for å få til dette.

Hensikten er at vi skal tilføre noe nytt og spennende, og da kan vi ikke bygge noe intetsigende.

Derfor mener Selbæk at arkitekturen er viktig, med en kobling mellom tradisjonell byggeskikk og materialer, sammen med moderne løsninger og detaljer.

–Vår erfaring er at et slikt senter også må inneholde flere elementer for å få ut ønsket effekt, legger hun til.

Vedrørende innhold og plassering drar Selbæk en parallell til Oppdal kulturhus.

–Kulturhuset ville heller ikke fått samme funksjon om det hadde blitt plassert et annet sted lengre fra sentrum.

–Jeg har tro på at innovasjonssenteret vil trekke nye folk og bedrifter til regionen, og gi 40–50 nye arbeidsplasser i Oppdal, avslutter Selbæk entusiastisk.