Politiaksjon på Berkåk - settes i sammenheng med bombetrusler

foto