Onsdag reiste en delegasjon av politikere fra bygningsrådet i Oppdal, bestående av Kari Toftaker (Sp), Olav M. Mellemseter (H) og Kyrre Riise (V), til Trondheim for å presentere sitt syn på plassering av ny idrettshall.

–Bakgrunn for møtet er vedtaket i Trøndelag fylkeskommune og bygningsrådets vedtak 29. januar i år, forteller Toftaker til Opdalingen.

Tverrpolitisk enighet

Da fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune behandlet saken om idrettshall før jul, ble det fattet et vedtak der fylkesrådmannen ble bedt om å gå i dialog med kommunen for å sikre en plassering av ny hall som gir mulighet for god sambruk med eksisterende hall.

Bygningsrådet i Oppdal behandlet saken i januar, der de ber om at Trøndelag fylkeskommune ser på muligheten for en sammenbygging med kommunens idrettshall for å se på sambrukseffekten, og samtidig ber om at sambruk av energiforsyning og fjernvarmeanlegg utredes.

Det er imidlertid en hake med vedtaket i fylkestinget, der det er tilføyd at byggestart ikke skal forskyves.

Store fordeler med sammenbygging

– Men hva er en forskyving på noen måneders byggestart i et langt tidsperspektiv, mot de mange fordelene det er med en samlokalisering med eksisterende idrettshall, spør Toftaker.

Toftaker innser at en flytting vil bety en liten utsettelse av byggestart, men mener at det ikke trenger å bli så mye som seks måneder som det er blitt antydet.

–Vi ser en rekke fordeler med en sammenbygging som veier langt tyngre enn en liten forsinkelse, sier Mellemseter.

–Vi får en dobbel idrettsarena i samme bygg, med felles utnyttelse av garderober, styrkerom, undervisningsrom og publikumsarealer.

–Og ikke minst et felles inngangsparti med et felles vrimleareal mellom de to hallene, legger Toftaker til.

–Tenk hva det betyr for et felles miljø, og mulighetene for utleie og for å få flere og større arrangementer til Oppdal.

De viser også til mulighetene som et slikt samlet «Oppdal Idrettshus» kan bety for å få flere idrettslinjer og en mulig toppidrettslinje til Oppdal.

Lavere felles driftsutgifter

Toftaker og Mellemseter framhever også de driftsmessige fordelene med en samlokalisering.

–Vi ser absolutt mulighetene for lavere felles driftsutgifter, med tanke på blant annet fyringsutgifter, renhold, vedlikehold og felles vaktmestertjeneste, sier Mellemseter.

Toftaker innser at det er noen utfordringer med å endre plasseringen av idrettshallen nå, med forlenget saksbehandling, litt forsinket byggestart og sannsynligheten for en kostnadsøkning.

–Dette er likevel bagateller i forhold til de mulighetene som åpner seg ved å gjøre denne endringen mens man nå har muligheten, mener hun.

Sterkt arrangement

Toftaker forteller at det er et stort lokalt engasjement i denne saken.

–Vi har fått mye støtte, og ikke minst mange gode innspill fra flere som mener at en samlokalisering er det eneste riktige for framtida.

Hun forteller at Knut Sneve, som er styreleder i Oppdal kulturhus, har vært en god støttespiller i arbeidet, og nevner også «gammeldansgeneral» Knut Erik Godtland og «martnasgeneral» Kenneth Teigen i Rennebu.

–Både Godtland og Teigen har lang erfaring med store arrangementer, og framhever de store mulighetene som en sammenbygging av idrettshallene vil gi, forteller Toftaker.

–Det vi ønsker med møtet med fylkeskommunen er å få fram de store mulighetene og synergieffektene som ligger i en sammenbygging, og at en liten forsinkelse og mulig kostnadsøkning er bagateller i forhold de store fordelene.

–Vi må ikke glemme at vi bygger for de neste 40–50 år, påpeker Mellemseter.

–Vårt mål med møtet er å motivere til å tenke nytt, avslutter Toftaker før delegasjonen haster videre til møte med fylkeskommunen i Trondheim.