Regjeringspartiene Høyre/Frp vil avvikle dagens tilskudds-ordning for renovering og nybygging av sykehjem. Det får varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås (Ap) til å reagere kraftig.

Det foreligger konkrete planer om en storstilt utbygging av Rennebu helsesenter, en utbygging som ifølge Bjerkås står i fare for å måtte skrinlegges med den nåværende regjeringen sin tilskuddspolitikk.

– Å bygge eller rehabilitere sykehjem er den største og tyngste investeringen for veldig mange kommuner. Det er snakk om så store kostnader at staten må være med å bidra. Dagens krav til løsninger har sin pris, sier Bjerkås.

– Tilskuddsordningen er ikke tilpasset utviklingen

Marit Bjerkås hevder at regjeringen fra Høyre/Frp gir denne regningen til sultefora kommuner.

– De byggeprosjektene som ikke har netto tilvekst av sykehjemsplasser, mister alt tilskudd. For Rennebu, som i dag har 38 sykehjemsplasser, betyr det at vi må ha 66 plasser i 2040, hvis vi skal drive eldreomsorgen på samme måte som i dag. Det betyr igjen at halvparten av innbyggerne i Rennebu må jobbe innen helsesektoren, og det går bare ikke opp. Tilskuddsordningen regjeringen legger opp til, er ikke tilpasset den utviklingen som kreves, sier hun.

Kritisk til regjeringen

Bjerkås mener at de eldre må gis livskvalitet og mestringsfølelse, ikke stuves inn på en institusjon og pasifiseres, slik hun mener Høyre/Fremskrittspartiet legger opp til med sin politikk.

– Regjeringens utfasing av dagens tilskuddsordning fører til null støtte for å renovere det du allerede har, lengre behandlingstid for hvert byggeprosjekt og legger opp til at kommunene skal bygge opp et helsevesen som ikke er bærekraftig når det står klart, sier Bjerkås.

– Vekstkommuner blir premiert med større rammeoverføringer, små kommuner må møte tunge investeringer med småpenger. Det virker nesten som om regjeringspartiene til og med ønsker å sentralisere våre eldre, fortsetter hun.

Rennebu Arbeiderparti har jobbet med dette i lengre tid, og har full støtte fra fylkesparti, sentralstyremøte og landsmøte. Partileder Jonas Gahr Støre uttalte i september i fjor at Ap i regjering vil ta tilbake tilskuddsordningen, noe som også er programfestet i Arbeiderpartiets partiprogram.

– Hvis vi skal dra nytte av Høyre-FrP sin tilskuddsordning her i Rennebu, må vi bygge nytt ved siden av det gamle og ellers la det skure å gå med det eksisterende helsesenteret. Da får vi netto tilvekst i sykehjemsplasser, og kritiske bo- og arbeidsforhold for eldre og våre ansatte, sier Marit Bjerkås.