Nytt vannverk søkte om støtte til utbygging – slik ble svaret