Sikrer blågrønt flertall i fylkestinget: - Lover regional hytteplan