Her kan du følge dagens kommunestyremøtet direkte i Radio E6.

Møtet sendes også her:

I dagens kommunestyremøte i Oppdal skal politikerne ta stilling til hvor mye de skal sette av til opprusting av dårlige kommunale veier.

Tirsdag foreslo utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester å sette av 10 millioner kroner årlig i utbedringer av kommunale veier.

Politikerne skal også ta stilling til et stort omstillingsprosjekt i kommunen – som formannskapet trakk tilbake i sitt forrige møte.

Kommunestyret skal også behandle klage på fortettingssaken i Stavåløkka hyttefelt og diskutere tilleggsutredningen for den omstridte rapporten om beitebruk og hytteutbygging i Trollheimen.

Til slutt skal også politikerne behandle interpellasjoner, blant annet om å utsette innføringen av Helseplattformen i Oppdal.