Den nye E6-utbedringen fører til at en rekke hus, fjøs og uthus må rives.

Nye Veier har valgt AF Decom og SG Entreprenør som riveentreprenører i Trøndelag.

I alt skal Nye Veier fra 2019 bygge ut 106 kilometer firefelts vei mellom Ulsberg i Rennebu til Åsen i Levanger.

En foreløpig oversikt viser at dette vil kreve riving av rundt 150 bygninger på ca. 70 eiendommer i 7 kommuner.

Nye Veier har derfor behov for rammeavtaler innen riving, og etter en konkurranse basert på forhåndsdefinerte kriterier, kom AF Decom og SG Entreprenør best ut.

Første del av rivearbeidet for ny E6 i Trøndelag begynner trolig før sommerferien.