- Den viktigste delen av vår jobb er å bruke tid hos brukerne. For mange er vårt besøk deres eneste besøk om dagene

foto