Seilfly har gått ned i et skogsområde ved Fagerhaug