Vogntog kjørte seg fast på «omkjøringsveien»

foto