Denne sveisskjøten røk - svingninger på flere meter