155 innspill, ni måneders saksforberedelse. Nå skal politikerne ta viktig veivalg i løypestriden