Har rundet 180 innspill for å berge villreinen på Dovrefjell