Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten i Rennebu kommune, Ida Midthjell, sier hun er glad for at de endelig nå får på plass en ordning som heter «Helsestasjon for ungdom» (HFU).

– HFU er et lovpålagt tilbud, som vi ikke har hatt på plass før nå. Ved at vi får lagt det til ungdomsklubben på kveldstid kommer vi nærmere ungdommene, sier Midttun til OPP.

Hun synes det er gledelig at ungdommene i Rennebu fra og med tirsdag får sin egen helsestasjon (HFU) der ungdommen også ferdes.

– For å kunne være mest mulig tilgjengelig, så skal vi være til stede på klubben annenhver tirsdag (partallsuker), forteller Midthjell til OPP.

Gratis

Hun opplyser at HFU er et gratis tilbud for alle mellom 12 og 20 år.

Det er opprettet med henblikk på å skape et lavterskeltilbud hvor det vil være mulighet for testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, prevensjonsveiledning, graviditetstest og samtaler med helsesykepleier.

– Det vil være både åpen dør og mulighet for å bestille time, forteller Midthjell og legger til at det vil være to helsesykepleiere som skal dele på å være der.

– Har dere fått signaler på at dette er et tilbud de unge har savnet?

– Ja ungdomsrådet har ønsket seg dette tilbudet. Det som er fint, er at vi nå kommer i gang med dette på sted som er for ungdommen.

Midthjell tror en egen helsestasjon for unge vil gjøre det lettere å skaffe seg oversikt over helsemessige utfordringer som vedgår unge spesielt. Som blant annet risikoen for å spre kjønnssykdommer.

Testing av kjønnsykdommer

– Vi vet at statistikken på kjønnssykdommer blant de unge på landsbasis er økende og vi tror ikke at Rennebu er et unntak. Vi synes derfor det er viktig at det finnes et lavterskeltilbud for testing for ungdommene, sier hun til OPP.

– Og det er gratis å teste seg, legger Gynnild til, og utdyper at det har vært svært lite testing i Rennebu til nå.

– Det er vel slik at alle rommene i fritidsklubben allerede er i bruk. Hvor skal dere da holde til?

– Vi skal være på Mot-rommet, lengst mot nord. Dette blir i første omgang et prøveprosjekt som vi skal prøve fram til påske. Da skal det evalueres både i forhold til hyppighet og behov, sier Silje Gynnild, som skal dele på oppgaven sammen med Midthjell.

– Vi er åpen for å ha samtaler om det meste, skyter Gynnild inn og utdyper at de i tillegg til det forannevnte også vil være mulig å snakke om ting som angår psykisk helse.

Kveldsåpent

I tillegg til å være tilstede der ungdommene møtes, sier de to helsesykepleierne at valget om å være tilgjengelig på kveldstid er av hensyn til ikke bare de som ikke bor på Berkåk, men at også de som bor lengre unna kan kombinere dette med fritidsklubbesøk.

– Dette vil være i tillegg til skolehelsetjenesten, og for å treffe ungdommene der de er, utdyper Gynnild, som sier ungdommene fortsatt vil kunne henvende seg til skolehelsetjenesten på skolen.

Hun understreker at tilbudet ikke bare gjelder ungdom på skolen, men er for ungdom opp til 20 år.

De to helsesykepleierne sier de med dette initiativet prøver å være kreative og løsningsorientert.

– Vi har et håp om at det blir lettere å benytte oss. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og håper at ungdommen bruker tilbudet.