Tore O. Sandvik (53) gikk i høst av etter 20 år som fylkesordfører i Sør Trøndelag og fusjonerte Trøndelag.

Fredag ble han konstituert som ny statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), ifølge NTB.

Han er konstituert fra 10. november til 3. mars etter at utnevnelsen ble godkjent i Kongen i statsråd fredag.

Sandvik sitter også i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Nært forhold til Oppdal

I juni ledet Sandvik sitt siste ordinære fylkesting, og det skjedde i Oppdal, som han har et nært forhold til.

– Jeg har vært mye her, spesielt i ungdommen, da jeg rente i bakkene. Nå har vi hytte i Røros og står mye på ski i Funäsdalen, sa Sandvik til OPP og røpet at hans søster og svoger er hytteoppdalinger.

– Nylig lånte jeg hytta deres i Vangslia i forbindelse med fotballcup i Sunndal. Da fikk jeg nyte en kaffekopp på hytta. Dette er en fantastisk bygd som jeg har tett i hjertet, sa Sandvik.

Sandvik ble fylkesordfører i Sør Trøndelag i 2003, og var deretter første fylkesordfører i det fusjonerte fylket fra 1. januar 2018. Sandvik var selv en pådriver for sammenslåingen.

Skryteliste

Da OPP ba ham summere opp de viktigste sakene i hans 20 år i vervet, trakk han frem tre satsingsområder:

  • Utbyggingen av St. Olavs hospital, et sykehus i verdensklasse, som tar vare på folk. Fullfinansiert av staten. Den viktigte enkeltsaken, selv om det gjenstår å bygge senter for psykisk helse.

  • Kampflybasen på Ørland ble sikret og har gjort Trøndelag til en forsvarsregion i en helt ny skala og oppmarsjområde for alliert forsterkning

  • Fylket har klart å opprettholde en desentralisert skolstruktur. Unge slipper å flytte hjemmefra for å ta videregående utdanning

I tillegg trakk han frem satsingen på Oppdal videregående skole med ny idrettshall, byggfaghall og restaurering av hovedbygget:

– Det var en viktig og nødvendig investering nettopp for å opprettholde en destentralisert skole her i Oppdal. Det er politisk kamp i slike saker, og det er krevende å opprettholde bredden i fag ved skolene når elevtallet går ned, sier Sandvik, som mener de videregående skolene er en nøkkelfaktor for å sikre kompetanse og tilflytting i distriktene, sa Sandvik.

Sandvik var også statssekretær i Næringsdepartementet i år 2000 og 2001.