Lunsjet med statsråden: – Bremsene har slått inn

foto