Sommerles-sjefen er selv forfatter – og skal få barna til å lese mer

foto