- Å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise