Gjerder kan være dødsfeller

Foto: Foto: Katrine S. Naas