Folk advares mot å kjøre på kommunale veier - finnes ikke penger til vedlikehold

foto