Stasjonen til Svenn Ove er i kaffetoppen i Trøndelag

foto