Mating av endene er en populær aktivitet for store og små, men er det greit?

Kullsjøen midt i Oppdal sentrum er i flittig besøkt i sommervarmen, med rekreasjon og bademuligheter for store og små.

En tursti rundt sjøen blir brukt av turgåere, og den nye sandvolleybanen er blitt populær blant ungdommer på varme dager.

Det mange besøkende har lagt merke til den senere tiden er de mange endene som nå holder til fast i Kullsjøen.

Kommer så snart isen går

Steinar Furnes er nabo til Kullsjøen, og tidligere leder i Kullsjøen Velforening som nå er nedlagt. Han forteller at kommunen har overtatt ansvaret for Kullsjøen.

–Tidligere var det ikke ender fast i Kullsjøen, forteller Furnes.

–De kom for to – tre år siden, og har bare økt i antall for hvert år.

Ifølge Furnes kommer endene så snart isen på Kullsjøen går, og er der helt til den nesten er helt islagt sent på høsten.

Nå er det nærmere 40 ender i Kullsjøen, og det er tydelig at de hekker i området.

Furnes synes det er både trivelig og miljøskapene med endene, som etter hvert er blitt veldig tamme.

–De blir ofte matet av besøkende, så det er kanskje medvirkende til at de trives og blir her, sier Furnes.

Ifølge fugleforsker Arne Follestad vil ender kjenne igjen mennesker som pleier å gi dem mat.

Da er det mindre trivelig å høre noen fortelle at enkelte barn kaster stein på endene.

Usedvanlig mange ender i Kullsjøen i år

Seniorrådgiver i Oppdal kommune Arild Hoel er overrasket over det store antallet ender i Kullsjøen.

–Det har vært tilhold av ender og reirplasser i området også tidligere, så det er ikke så unormalt, sier Hoel.

Han utelukker ikke at tørken kan være medvirkende til at det er så mange i Kullsjøen.

–Andre oppholdsområder kan ha blitt mindre tilgjengelig på grunn av tørken, uten at jeg har noe holdepunkt for det.

–Likevel er det nok tilgangen på mat i Kullsjøen, sammen med folks mating, som er hovedårsaken.

Hoel forteller at endene finner naturlig næring i vannet, fra vannplanter, frø, insekter og ulike bløtdyr.

Uenighet om mating av ender er greit

I en artikkel på nettsiden til dyrevennene.no advarer enkelte mot mating av ender med brød.

«Brød inneholder så lite næring at det i verste fall kan være direkte farlig å mate endene med det", skriver de blant annet.

Det hevdes at spesielt andunger, som trenger næringsrik mat, kan lide av brødmat.

I tillegg til at de ikke lærer seg å finne mat selv hvis de alltid får servert brød av oss mennesker.

Som alternativ til brød anbefales det blant annet fuglefrø, ris, erter og hakkede grønnsaker.

Og dersom man gir brød bør man unngå hvitt brød.

Enkelte advarer også mot at fuglene endrer adferd hvis de mates for mye, ved at de lærer at mennesker betyr mat og at redselen for mennesker forsvinner.

Det vises også til at mange land har innført forbud mot mating av vannfugl i urbane strøk og i naturreservater.

Ikke bekymret for mating i begrenset omfang

–Tørken kan naturligvis ha en medvirkende årsak til den store økningen av ender i Kullsjøen, sier Andreas Winnem, rådgiver ved Norsk Ornitologisk Forening, til Opdalingen.

–Likevel er det ikke uvanlig med store variasjoner fra år til år.

Winnem ser ikke noe stort problem med at folk mater endene med brød, når det foregår i begrenset omfang og det gis i små mengder.

–Det å mate ender er gjort i generasjoner, og er en fin aktivitet som gir nærkontakt til naturen, mener Winnem.

–På denne måten får både barn og voksne fine næropplevelser med fuglene.

bjorn.andreassen@opdalingen.no

95022806