Video: Denne sprekken viser at skredfaren er stor

foto