Stoppet tre hytte­felt i samme møte: – Hytte­bygginga er nok over nå