På fem år er det lokalt bygd ned 63 mål med viktig og svært viktig natur