Her vil næringslivet bygge parkeringsanlegg for 109 biler

foto