Godtar at nytt boligfelt spiser opp 34 dekar matjord – som utbyggeren ville frede