Partilederen hyller Hals, mener fjellbygda er et forbilde