Seks trailersjåfører fikk forbud mot å kjøre videre