Naturen som forsvant: Bygde ned 1 653 000 kvadratmeter i Oppdal og Rennebu på fem år