– Jeg kjenner jordmor-hjertet mitt banker ekstra når jeg får være med å løfte kvinnehelse, sa Ingvill Dalseg sitt innlegg på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag.

Ifølge gruppelederen i Oppdal Høyre, jobber partiet hennes systematisk med kvinnehelse gjennom alle deler av helsetjenesten, og hun mener at politikk for bedre kvinnehelse må gjelde kvinner i alle livsfaser.

– Det må forskes mer på kvinnehelse, og det må undervises i kjønn og helse i utdanningen av helsepersonell.

Dalseg er opptatt av at helsetjenestene spesielt må passe på at sårbare kvinner får et godt tilbud, blant annet ved å sikre kvinner med urfolk- og minoritetsbakgrunn reell brukermedvirkning.

Naturlig forhold til kropp

Kvinnehelse må gå fra å være et særhensyn, til å bli en integrert del av helse- og omsorgspolitikken i alle ledd. Manglende likestilling er ikke, og skal ikke, være et ansvar som ligger hos kvinner alene, det må være et samfunnsansvar som alle tar, mener Dalseg.

– Jeg er opptatt av at unge jenter skal ha et naturlig forhold til sin kropp, unge kvinner må høres og veiledes i hva som er normalt å kjenne på og hva som er utenfor normalen. Kvinner må ha god tilgang til prevensjon, og veiledes i valg av prevensjonsmidler, sa Dalseg til landsmøtet.

Som også har oppskriften på hva som må til for at det skal fødes flere barn i Norge. I 2022 ble det født 51 500 barn i Norge. Det er 4 500 færre enn året før, og 1 500 færre enn i 2020, viser nye tall fra statistikken Fødte.

Flere fødsler

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022.

– Skal kvinner i Norge føde flere barn, må kvinner trygges i at de vil få oppfølging og støtte under svangerskap, fødsel og barseltid, uavhengig av hvor de bor i landet» sa Dalseg.

Hun viser til at Kvinnehelseutvalget, som ble satt ned av Solberg-regjeringen, peker på flere store mangler som gjør at vi ikke har en likeverdig helsetjeneste. Kvinnehelse har lav status, og historisk sett har medisinsk forskning fokusert på menn. Kvinner har vært underrepresentert i kliniske studier og forskning, påpeker Høyreprofilen.

– På områder hvor vi har kunnskap om at kvinners symptomer og biologi er annerledes, blir ikke denne kunnskapen tatt tilstrekkelig i bruk. Utvalget peker på at selv om det ikke har vært mangel på sterke kvinnestemmer, har ikke disse blitt hørt eller fått gjennomslag i helsetjenesten, sa Dalseg.

Basert på faktagrunnlaget fra Kvinnehelseutvalget, krever Høyres landsmøte ifølge Dalseg at regjeringen fremmer en stortingsmelding om kvinnehelse

Ingvill Dalseg sammen med leder i Kvinnehelseutvalget Christine Meyer på Høyres landsmøte. Foto: Privat