For 15 år siden ble det skutt omtrent like mange elg som hjort, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Da lå jaktutbyttet for elg og hjort på henholdsvis 35 600 og 35 700 dyr.

Deretter fortsatte hjortestammen å øke, mens elgstammen har hatt motsatt utvikling.

For første gang ble det i 2023 felt over dobbelt så mange hjort som elg, viser nye tall fra Staistisk Sentralbyrå (SSB). I alt ble det skutt 26 000 elg og 52 500 hjort under hjorteviltjakta i jaktåret 2023/2024.

Også denne gangen er Steinkjer på toppen av lista over kommunene i Norge der det ble skutt flest elg, selv om utbyttet har falt i flere år. I alt ble det felt 570 elg i trønderkommunen. Innlands-kommunen Trysil følger like etter, før Namsos på tredjeplass. Også Nærøysund og Lierne er på den norske jakttoppen.

JaktsesongFelte elg i Rennebu
2000-200190
2001-2002102
2002-200391
2003-200491
2004-200578
2005-200689
2006-200781
2007-200876
2008-200985
2009-201096
2010-201185
2011-201298
2012-201386
2013-201491
2014-201596
2015-201690
2016-2017105
2017-2018107
2018-2019106
2019-2020120
2020-2021120
2021-202299
2022-202381
2023-202473

Færre elg skutt

Det var likevel nedgang i antall felte elg i de fleste fylker. Troms og Finnmark hadde sammen med Oslo og Agder en liten økning, mens det var størst tilbakegang i jaktutbyttet i Trøndelag.

På tre år er jaktutbyttet i Trøndelag redusert kraftig - fra litt over 8000 til 5600 dyr, melder SSB.

Det gjelder også i Rennebu der det i fjor ble felt 73 elg. Det er en voldsom tilbakegang siden toppårene. Så sent som i 2020 ble det felt 120 elg i Rennebu, på tre år er det en tilbakegang på 39 prosent.

Faktisk må vi tilbake til jaktsesongen 1991/1992 for å finne lavere utbytte, da ble det skutt 71 elg i Rennebu.

For Oppdal sin del er jaktutbyttet på det normale med 49 felte elg.

Kommunene med flest felte elg i jaktåret 2023/2024:

For hjortejakta er trenden motsatt, og for første gang ble det felt over dobbelt så mange hjort som elg. I alt ble det skutt 26 200 hjort i Vestland fylke i jaktåret 2023/24.

Det er flere enn det totale fellingstallet for elg i hele landet. Blant kommunene er Sunnfjord i særklasse den største hjortekommunen målt i antall skutte dyr. Det ble i alt skutt 2 570 hjort i denne Vestlands-kommunen i løpet av jaktåret. Det er betydelig flere enn hos de neste på lista, som er Kvinnherad og Gulen.

Kraftig nedgang i Oppdal

Selv om Vestlandet og Sør-Trøndelag er kjerneområdet for hjort, har hjorten også gradvis blitt mer vanlig ellers i landet.

I Oppdal gikk antallet felte hjort kraftig ned. 36 felte hjort i Oppdal i fjor er en tredjedel av utbyttet for bare seks år siden.

Også i Rennebu var det nedgang i felte hjort i fjor med totalt 102 - etter at det i mange år var rundt 150 felte hjort i kommunen.

Felte hjort per jaktsesongOppdalRennebu
2001-20023130
2002-20034548
2003-20044639
2004-20055049
Felte hjort4762
2005-20065977
2006-20075989
2007-20087588
2008-200900
2009-20109181
2010-20118286
2011-20127298
2012-20136695
2013-201490102
2014-2015101100
2015-201698106
2016-2017111123
2017-2018117152
2018-2019104164
2019-2020110145
2020-2021107137
2021-202295142
2022-20234698
2023-202436102
Kilde: SSB