De stoppet lagring av atomavfall på Dovrefjell

foto