Har hjelpere– savner noen å hjelpe

Torgunn Sunde Fladby(til venstre) i Frivilligsentralen i Oppdal står sammen med koordinator for appen Nyby, Ingrid Hage, da de kommer innom lokalene til OPP for å snakke om rekruttering til appen. Foto: Preben Fonn Witry