I dag ble vegvesenets handlingsprogram for 2018-2023 lagt fram i Vegdirektoratet, i forbindelse med et regionledermøte.

Vegdirektøren har på dagens møte fattet vedtak om flere vegprosjekter som er positiv for Oppdal og Rennebu.

Det kan regionvegsjef Berit Brendskag Lied fortelle til Opdalingen fra møtet i Vegdirektoratet.

Handlingsplanen ble lagt ut i en høringsrunde fra 13. oktober, med frist for merknader til 1. januar.

- Vi har vurdert de innkomne uttalelsene, og på grunnlag av de endret litt på prioriteringene, forteller Lied.

- Når det gjelder gang- og sykkelvegen fra Driva til Hevle fikk vi inn tydelige tilbakemelding fra Fylkeskommunen, Oppdal kommune og Oase Drivdalen.

Hun viser til at dette har vært avgjørende for at Vegdirektoratet nå har vedtatt oppstart av gangvegprosjektet i år.

Gledelig nyhet for Oppdal

Hun forteller at det er avsatt 55 millioner til gangvegen fra Driva til Hevle.

- Her er reguleringsplanen klar, så alt er klart for rask utlysing av anbud, forteller Lied.

Dette prosjektet er noe befolkningen på Driva har jobbet for i flere ti-år.

Da Opdalingen omtalte innstillingen tidlig i januar uttalte Ola Arne Aune, som er leder i OASE Drivdalen, at det er mange som ikke helt vil tro på det før de får se det.

- For at dette skal bli en realitet, må Vegdirektoratet gjøre et vedtak i saken, sa en nøktern leder av OASE Drivdalen til Opdalingen.

I dag er vedtaket gjort i Vegdirektoratet, og Aune kan endelig slippe gleden løs. Sammen med alle andre som har jobbet for dette gang- og sykkelvegprosjektet i mange år.

Utbedrer E6 Oppdal sentrum-Ulsberg

- Jeg kan også bekrefte at Vegdirektøren har prioritert utbedring av E6 på strekningen mellom Oppdal sentrum og Ulsberg i handlingsprogrammet, forteller Lied.

Dette ligger imidlertid noe lenger fram i tid, og er i følge regionvegsjefen litt avhenging av framdriften av prosjektet til Nye Veier AS på strekningen nord for Ulsberg.

- Vårt mål er å redusere standardavviket på E6 nord og sør for Ulsberg når den nye motorvegen nord for Ulsberg står ferdig, forklarer Lied.

- Vi klarer ikke å få samme standard og hastighet, men vårt mål er å få utført utbedringer som gjør at vi får en mer gjennomgående hastighet på 80 kilometer i timen på hele strekningen.

I vedtatt Handlingsgrogram 2018-2023 er det satt av 450 millioner kroner til utbedringstiltak på strekningen.

Rassikring og utbedringer på Rv 70

- Vi har også fått inn midler til mindre rassikringstiltak nederst i Gråura der det gikk to større ras i fjor, samt et større utbedringstiltak ved Eleverhøy bru på Rv 70, forteller Lied.

- Når det gjelder rassikringen trenger vi noe tid tiil planlegging, så det blir først i 2019.

Rassikringstiltakene blir i følge Lied enklere tiltak, som bolting.

- Utbedringsarbeidene ved flaskehalsen rundt Elverhøy bru er et mer oppfattende prosjekt over en strekning på rundt 15 kilometer, med blant annet ny bru, kan Lied fortelle.

Dette er arbeid som er planlagt oppstartet i 2020.

- Bra for hele regionen

- Vi har hatt forhåpninger om at alle disse prosjektene ble med i den vedtatte handlingsplanen, så dette er veldig gledelige nyheter, sier ordfører Kirsti Welander i Oppdal kommune i en kommentar til Opdalingen.

Welander vil fremheve det arbeidet som OASE Drivdalen har gjort for å få gjennomslag for bygging av gang- og sykkelvegen.

- De har gjort en kjempejobb, sier hun.

- Vi har også fått tilbakemelding på at kommunen har gjort en ryddig og god jobb i prioriteringene, som også er behandlet i trafikksikkerhetsutvalget.

Welander er også glad for at både rassikring i Gråura og utbedringer av Rv 70 ved Elverhøy nå er inne i det vedtatte handlingsprogrammet.

- Det å ha gode og sikre kommunikasjoner har stor betydning for Oppdal, ikke minst når folk skal velge hvor de skal bygge seg hytte.

- Dette er bra for hele regionen, avslutter Welander.|

- En gledens dag

- Vi som har jobbet med dette i 20-30 år har ikke turt å slippe gleden løs før nå som det er fattet et endelig vedtak om byggestart, sier Ola Arne Aune til Opdalingen. Aune er leder i OASE Drivdalen.

- Dette er virkelig en gledens dag.

Aune synes det er trivelig at ordføreren gir OASE Drivdalen ros for den jobben de har gjort.

- Men det er mange som har jobbet med dette, og som skal være med på å dele æren, sier han.

- Dette er et prosjekt som er supert både for oss i Drivdalen, men også for folk i sentrum som nå kan ta sykkelturen til Driva på en trygg måte.

- Dette er jo både et trafikksikkerhetstiltak og et helsefremmende tiltak, mener Aune, som nå ser fram til at gang- og sykkelvegen står ferdig neste år.