Det forventes til dels store forsinkelser langs veiene på grunn av militær trafikk

foto