Hallgeir Brattset i Seierdalen mener dagens moderne skogsdrift er en trussel mot Allemannsretten. Han mener veier og stier brukt i hundrevis av år blir ødelagt, i tillegg til at dyrelivet blir skadelidende.

–I forskrift om bærekraftig skogbruk står miljøperspektivet høyt. Her kunne de benyttet en alternativ vei som ikke er så bløt, sier han og peker på myra der sporene etter vinterens skogsdrift er tydelige.

Befaring

Tirsdag var maskinentreprenør Jostein Aas, skogbruksledere i Allskog Geir Bjørnar Holden og Leif Olav Aasløkk, samt fagansvarlig skog og utmark i Rennebu kommune, Ståle Solem, på befaring i Seierdalen.

–Det er veldig greie synspunkt Hallgeir kommer med, og det er bra å komme hit og se. Vi er opptatt av god dialog med alle aktører, sier Solem.

Solem sier at det har vært stor avvirkning av skog i området de siste årene, noe som ikke er spesielt for Seierdalen, men noe som gjelder hele Norge. Han ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men presiserer;

–Det er vel ingen steder vi har hatt så ofte befaring som her. Vi har også i noen tilfeller gått inn og stanset drift, men all dyrking og veibygging er godkjent av både fylkesmannen og andre instanser. Men at folk som ikke har vært i området på en stund reagerer, skjønner jeg godt, sier han.

Må ta hensyn

Hallgeir Brattset sier det er flere enn noen gang som benytter seg av marka, blant annet til turgåing, jakt, ridning og sykkelstier.

–Disse har synspunkt på dette, og det er viktig at skogbruket tar hensyn, slik at vi unngår konflikt. Men hvem skal ha vett til å bestemme at dette må vi avbryte, sier han.

Dialog

Moderne skogsdrift må ta hensyn til mange faktorer, både under planlegging, gjennomføring og opprydding i etterkant. Allskog sier det er viktig med god dialog gjennom hele prosessen. De presiserer at skogsentreprenørene har sertifisert mannskap og vet hva de holder på med. Men industriens krav om tilgang til fersk trevirke gjør at det av og til blir kjørt på tidspunkt av året da marka har svak bæreevne.

–Skogaktørene i Rennebu prøver å gjøre sitt beste, og her er det viktig med god kommunikasjon både før, under og etter drift, slik at alle kjente forhold blir ivaretatt. Vi takker for alle opplysninger som kommer inn med hensyn til miljø og andre forhold, sier Ståle Solem.