Ber om hastevedtak for å gjøre NAV lettere tilgjengelig