I forbindelse med den store militærøvelsen som skal skal gjennomføres neste år i vårt distrikt, vil det i løpet av dagen være en del økt militær aktivitet i og rundt Oppdal.

Det er snakk om både militært og sivlit personell og kjøretøyer som vil være aktive i området.

Det er snakk cirka 30 personer og 15 kjøretøy, og siden et slikt oppbud lett blir synlig på et lite tettsted som Oppdal så går det altså ut varsel om aktiviteten slik at ikke publikum skal bli bekymret, forteller lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

Les mer om øvelsen her: